Digitaal aanmeldformulier

Aanhef
 Dhr. Mevr.

Voornaam*

Achternaam*

Adres*

Postcode en plaats*

Geboortedatum*

Telefoonnummer (ouders)

E-mailadres (ouders)*

Voor welke vereniging heeft u gespeeld? (indien u eerder gevolleybald hebt)

En wat is/was uw Nevobo-nummer?

Wilt u competitie gaan spelen?
 Ja Nee

Mocht u competitie willen gaan spelen, dan hebben wij uw IBAN nummer nodig. Wat is uw IBAN nummer?

Eventuele opmerkingen

U gaat akkoord met de voorwaarden van het huishoudelijk regelement

 

Belangrijk!

  • Bij inschrijving als lid verplicht u zich tot betaling van de vastgestelde contributie / kledinggelden / of alle andere kosten en verplichtingen, voortvloeiend uit het lidmaatschap van de vereniging.
  • Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één geheel seizoen en kan tussentijds niet worden beëindigd. Opzeggen dient schriftelijk of per email te gebeuren bij het secretariaat of de ledenadministratie (ledenadministratie@kidang.nl) voor het einde van een seizoen, uiterlijk op 1 juli. Mondelinge afmeldingen worden niet in behandeling genomen. Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd. Uitgezonderd hiervan zijn jeugdleden (C,D,E en F). Zij kunnen 2x per jaar schriftelijk opzeggen; vóór 1 juli en vóór 1 december.
  • De statuten en het huishoudelijke reglement zijn hier te lezen.

*Voor leden jonger dan 18 jaar is de toestemming van één van de ouders of verzorgers nodig.
*Indien uw kind is opgegeven voor deelname aan de competitie wordt van u verwacht mede zorg te dragen voor vervoer
tijdens uitwedstrijden en/of toernooien.