Contributie

De vereniging Kidang heeft een contributie die is gebaseerd op leeftijd. Voor elke leeftijdsgroep wordt jaarlijks de contributie vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering. Dit betreft de contributie aan de vereniging.

De visie van de vereniging is dat iedereen die dat wil, lid moet kunnen worden van Kidang, waarbij de contributie nooit doorslaggevend mag zijn om dit mogelijk te maken.
Onze toekomst zouden we graag invullen met meer leden, minder contributie en daarvoor meer aanbod van volleybal en aanverwante activiteiten.

Alle Leden
Voor het seizoen 2013-2014 zijn de Kidang contributies als volgt vastgesteld. Het bedrag word per kwartaal geïncasseerd.

    Jaarbedrag Incassobedrag   (kwartaal)
Recreanten (geboren op of vóór 30-09-1993) € 152,00 € 38,00
Senioren (geboren op of vóór 30-09-1993) € 190,00 € 47,50
Senioren   studenten (geboren op of vóór 30-09-1993) € 170,00 € 42,50
A-jeugd (geboren 01-10-1996 t/m 30-09-1998) € 137,00 € 34,25
B   en C-jeugd (geboren 01-10-1998 t/m 30-09-2000) € 120,00 € 30,00
Mini’s   (D, E en F) (geboren na 30-09-2000) € 103,12 € 25,78

Binnen de financiële mogelijkheden van Kidang is er ruimte om voor mensen met langdurige blessures, de contributie tijdelijk te verlagen. Om in aanmerking te komen voor het studententarief moet door het lid, een collegekaart of vergelijkbaar document kunnen worden overlegd.

Competitie

Naast de contributie die verschuldigd is aan de vereniging worden de kosten voor lidmaatschap van de Nevobo, en een bedrag aan Teamgeld in rekening gebracht voor leden die aan een competitie deelnemen.

Elk lid van de NeVoBo betaalt een bedrag van ongeveer € 10,00 aan de bond om lid te zijn. De teamgelden, inschrijfgeld per team (afhankelijk van speelniveau), wordt omgeslagen per leeftijdsgroep.

Voor het seizoen 2013-2014 zijn de Nevobo bijdragen als volgt vastgesteld:

Senioren (geboren op of vóór 30-09-1993) € 72,00 € 18,00
Senioren   studenten (geboren op of vóór 30-09-1993) € 72,00 € 18,00
A-jeugd (geboren 01-10-1993 t/m 30-09-1995) € 52,00 € 13,00
B   en C-jeugd (geboren 01-10-1995 t/m 30-09-1999) € 43,00 € 10,75
Mini’s   (D, E en F) (geboren   na 30-09-1999) € 27,00 € 6,75

Kleding

Vanaf het seizoen 2013-2014 is de kleding voor alle leden behalve de mini’s een eigen aanschaf. Voorgeschreven kleding is aan te schaffen door aankoop in een daarvoor aangewezen sportzaak of door overname van een stoppende speler.

Voor mini volleyballers is de vereniging verantwoordelijk voor aanschaf en beheer van kleding. Hiervoor wordt aan het lid een bijdrage in de kosten gevraagd. Het bedrag voor kleding van mini volleyballers is voor het seizoen 2013-2014 vastgesteld op € 7,88 per lid per seizoen, en wordt per kwartaal (€ 1,97) met de contributie in rekening gebracht.

Ga naar de pagina clubkleding voor meer informatie.