Wijzigen gegevens of opzeggen

Wijzigen gegevens
Kidang houdt graag het ledenbestand up to date. Het is vervelend wanneer e-mailberichten niet aankomen of een telefoonnummer niet klopt. Mocht je verhuizen, een nieuw telefoonnummer, e-mailadres of iets dergelijks krijgen, stuur een bericht naar: ledenadministratie@kidang.nl

Lidmaatschap opzeggen
Het lidmaatschap kan uitsluitend per 1 juli van het desbetreffende seizoen worden beëindigd. Alleen wanneer de opzegging schriftelijk (per post of per e-mail) is doorgegeven aan de ledenadministratie wordt de contributiebetaling beëindigd. Telefonisch opzeggen, mondelijke opzegging of opzegging via het contactformulier worden niet geaccepteerd. Wij verzoeken je om je opzegging uiterlijk 1 maand voor deze datum (1 juli) aan te geven.

Mailadres ledenadministratie: ledenadministratie@kidang.nl