Onder begeleiding van:

De trainingen worden verzorgd door trainers met ervaring op alle niveaus. Ieder wordt ingezet op zijn of haar eigen expertise zodat de aangeboden oefenstof past bij de belevingswereld en het niveau van het talent.

Er wordt gelijktijdig op 3 velden getraind. Per veld wordt een groep samengesteld aan de hand van de leeftijd en volleybal niveau. Per veld loopt er één hoofdtrainer rond, waar er ook nog geassisteerd kan worden door andere trainers.

De oefenstof richt zich vooral op coördinatie en snelheid, algemene balvaardigheid en de specifieke volleybaltechnieken. Vooral de basisvaardigheden worden geperfectioneerd.

Er is altijd de mogelijkheid voor trainers om een kijkje te nemen in onze keuken.  Stageplaatsen zijn ook mogelijk waarbij men als assistent trainer kan fungeren.