Waar gaat het ons om?

Actief bewegen is goed. Bewegen heeft een positieve invloed op allerlei processen in je lichaam: het werkt ontspannend en zorgt ervoor dat je je lekkerder gaat voelt. Dit is een greep wat bewegen met je doet. Vanaf jongs af aan willen wij mensen aan het bewegen zien te krijgen, waar het plezier hebben in de sport het aller belangrijkste is om een leven lang daar de vruchten van te werpen.

Wat je ziet is dat individuele ontwikkeling bij teamsport vaak lastig is. Bij teamtrainingen worden er vaak wedstrijdmomenten gesimuleerd, waardoor basisvaardigheden al snel onderbelicht blijven. In onze optiek zijn juist deze vaardigheden in belangrijke mate van belang voor het uiteindelijke te bereiken niveau. De trainingen die worden aangeboden sluiten aan bij het niveau van de speler en is er vooral gericht op het aanleren en verbeteren van deze basistechnieken.

Kidang heeft de visie om voor elke leeftijdsgroep de mogelijkheden te bieden op zowel prestatief als recreatief niveau. Volleybal wordt gebruikt als verbindende factor om mensen onder elkaar te brengen.

Dit is een andere insteek als de reguliere teamtrainingen. Je merkt dat de jeugd echt snelle progressie maakt met deze extra training. Dit maakt het volleybal voor hun alleen maar leuker. Jeugdtrainster