Op naar 2020

Met Kidang mini’s naar 2020, de stand van zaken

In de afgelopen maanden hebben we veel van jullie kunnen bereiken met informatie over de plannen die we hebben om de aanpak voor onze jongste jeugd aan te passen. De noodzaak en de wil om het anders te doen heeft gehoor gevonden en we praten jullie graag bij over waar we staan.

Allereerst hebben we natuurlijk binnen het bestuur van Kidang de vraag gesteld om mee te gaan in onze ambitie en ook de gevolgen op organisatorisch en financieel gebied te ondersteunen. Het antwoord was Ja.

Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met ouders die interesse hadden. De groep die we gesproken hebben was misschien niet een meerderheid van de ouders, maar was wel positief over de ideeën en plannen. Sterker nog, een groot deel van de mensen wilde de handen uit de mouwen steken. Een duidelijk Ja.

 

Waar staan we dan op dit moment?

We hebben het plan in 4 deelgebieden verdeeld:

 

  • Communicatie

Allereerst de communicatie. Deze nieuwsbrief is één van de eerste zichtbare zaken. Wij hebben een paar mensen gevonden die de opstart voor hun rekening nemen en enthousiast aan de slag zijn gegaan. Je leest het resultaat en ze stellen zich natuurlijk nog verder voor.

Wat is het doel? Specifiek de communicatie rond de CMV jeugd verbeteren en leuk maken.

  • Activiteiten

Er is een flinke groep mensen die zich met activiteiten bezig wil gaan houden. De eerste contouren van een activiteiten kalender is al beschikbaar. Ook daar worden jullie uiteraard over geïnformeerd. Het doel is om voor onze kids naast het volleybal ook veel plezier te organiseren en voor de vereniging, betrokken leden en ouders.

  • Financieel

Vanaf het begin van het plan is duidelijk dat een verbetering van deze omvang gepaard gaat met kosten. Het is voor ons ook duidelijk dat we dit niet uit de contributie moeten blijven halen. We hebben een aantal mensen, dat aan de slag is gegaan met de manieren waarop we als leden, kunnen zorgen voor binnen halen van geld.

Ook hier is een soort van kalender voor gemaakt die verder wordt uitgewerkt om met jullie te delen.

  • Technisch

Tot slot is het natuurlijk erg belangrijk dat we voldoende begeleiders hebben om onze doelstellingen te halen. Dat is zowel kwantitatief, genoeg trainers, als ook kwalitatief, geschikte trainers voor datgene dat we willen aanbieden. We gaan voor een aanbod op maat per “doelgroep” en dat betekent dat we ook verschillende typen trainers nodig hebben. Al onze trainers moeten goed ondersteund worden met kennis en vaardigheden en ook daar zijn we over in gesprek om dit te organiseren. We spreken met kandidaten voor de rol van hoofdtrainer en we spreken met mensen voor de andere rollen.

Samengevat zijn we behoorlijk opgestart, maar is er nog veel te doen! De zomer zal voor ons zeker niet rustig zijn, we moeten flink aan de bak om het nieuwe seizoen goed van start te kunnen.

Wij gaan er voor, maar kunnen ook zeker nog extra handjes gebruiken. Heb je dus nog wat uurtjes over voor het verbeteren van het fundament van onze club, de jeugd, meld je dan bij ons.

Namens alle vrijwilligers die zich tot nu toe hebben gemeld en bijdragen leveren,

 

Frank en Jacques