Teamindeling 2018-2019

Teamindeling 2018-2019

Begin januari heeft de technische commissies bij elkaar gezeten en overlegd hoe we dit jaar om willen gaan met de teamindelingen. De afgelopen jaren heeft het best veel moeite gekost om efficiënt en snel een indeling voor elkaar te krijgen. Verschillende mensen hebben daarover vragen gesteld en op verbetering aangedrongen. Vanuit Cindy van Kerkhof kwam naast feedback, ook het aanbod om te helpen en daar maken we natuurlijk graag gebruik van. Inmiddels hebben we met haar gezeten en de eerste afspraken gemaakt.

Ons doel is om aan het einde van het seizoen, lees ná de laatste competitiewedstrijden / PD wedstrijden, een eerste indeling te hebben. Op basis van die voorlopige indeling hebben we dan mogelijkheden om in mei en juni te trainen met nieuwe samenstelling en nieuwe trainers. Dat is ook de periode dat we nieuwe mensen welkom kunnen heten.

Voordat we dit voor elkaar hebben, is natuurlijk de nodige voorbereiding nodig. We moeten weten wat iedereen wil en kán. Daarnaast is natuurlijk ook het vinden van de juiste trainer, en het beschikbaar zijn van een zaal cruciaal.

 
Inventarisatie wensen en mogelijkheden

Voor de senioren dames gaat Cindy bij de teams langs om informatie van iedereen te verzamelen. Dit zal gaan om eigen inschattingen van positie, niveau en dergelijke. Ook zal met je gesproken worden over je ambitie niveau, je favoriete trainingsavond, competitiemoment en de hoeveelheid training.

Wees eerlijk en open en geef zo compleet mogelijk aan wat je wilt. Voor mensen die twijfelen over dingen, spreek uit wat je dwars zit of wat beter moet. Maar, graag opbouwend!

We hebben Peter Onstein gevraagd om dezelfde exercitie te doen bij de herenteams. Voor de jeugd zullen we deze taak in eerste instantie bij de trainers neerleggen.

Het eerste beeld bespreken we met de huidige trainers. Dit om eventuele vergissingen er nog uit te halen. Dingen die je bespreekt met ons, maar niet perse met je trainer wilt delen moet je dus even melden. Na de trainers komt een eerste terugkoppeling naar jullie. Hoe we dit gaan doen en hoe de rest van het traject er uit gaat zien, volgt in een volgende nieuwsbrief.

 
Nodig nieuwe mensen gerust uit

Ken je mensen die volleyballen en mogelijk passen bij Kidang? Nodig ze gerust uit om eens mee te komen trainen. Je mag hun naam ook aan de TC doorgeven, dan benaderen wij ze.