Nieuws vanuit de wedstrijdcommissie

Nieuws vanuit de wedstrijdcommissie

Gebruik inzetrooster
Na de proefperiode vorig seizoen zijn we dit seizoen officieel gestart met het gebruik van het digitale inzetrooster. Een mooi en werkbaar systeem om alle scheidsrechters en tellers voor heel het seizoen in te roosteren.

Omdat natuurlijk niet iedereen beschikbaar is op een bepaald moment blijft dit altijd een lastige puzzel! Speel je bijvoorbeeld uit of thuis, wil en mag je fluiten, en in welke klasse dan? Wie moeten er tellen? Op basis hiervan delen wij iedereen in. Natuurlijk kunnen we daarbij helaas geen rekening houden met ieders persoonlijke agenda. En dan komt juist dit systeem van pas.

Als je niet kunt fluiten of tellen verstuur je vanuit het systeem een vraag voor overname. Denk eraan, dat op het moment dat jij bent ingeroosterd, je eigen team beschikbaar is om het over te nemen (los van hun privé agenda). Andere teams kunnen op dat moment zelf een wedstrijd hebben. Een wedstrijd ruilen binnen je team is dus vaak de snelste oplossing! Doe dit niet onderling maar wel via het inzetrooster. Dan beschikken wij altijd over de juiste gegevens ( wie fluit of telt er op een bepaald moment en hoe vaak is iemand al ingezet.) Je blijft zelf verantwoordelijk totdat je wedstrijd is overgenomen. Niet komen opdagen als je niet kunt is geen optie! Alleen als we dit inzet systeem goed gebruiken neemt het ons veel werk uit handen en heeft elk team een scheidsrechter en teller.

Mocht je onverhoopt tóch zijn ingedeeld op een tijdstip dat je zelf moet spelen, dan graag een mailtje naar ons. Wij zullen dan een vervanger zoeken.

We streven ernaar om iedereen evenveel in te zetten. Dat zal gemiddeld uitkomen op 6 keer per seizoen. Leden die fluiten hoeven in principe niet te tellen.

Wil je graag fluiten? Tot de 3e klasse of hoger? Super! Dit kun je opgeven bij Harry Peek.

Spelregeltoets verplicht
Daarnaast is het belangrijk dat ieder lid van Kidang de spelregeltoets maakt om je spelregelbewijs te halen. Alleen dan mag je een wedstrijd fluiten. Heb je deze toets niet gehaald en fluit je toch (ook jeugdwedstrijden) dan krijgen wij als club een boete! Het is tevens een mooie manier om op de hoogte te blijven van alle ( nieuwe) spelregels. Dit geldt natuurlijk ook voor de tellers. Ga hiervoor naar Volleybalmasterz.nl

Opstellingsbriefjes beschikbaar
Als laatste kun je vanaf heden tijdens het tellen gebruik maken van opstellingsbriefjes. Hierop kun je de opstelling en de setstanden noteren. Dit is handig als de wifi verbinding tijdelijk of langer verbroken is.

Alvast bedankt!!

Jacques, Casper, Silvia en Dorris